sobota, 1 lutego 2014

Goje rodzą się po to, by służyć Żydom

"Goje rodzą się po to, by służyć Żydom. – Po co goje są tak naprawdę potrzebni? Będą pracować, będą orać, będą zbierać plony. My zaś będziemy tylko siedzieć i jeść jak panowie" - powiedział Rabin Owadia Josef, duchowy przywódca partii Szas podczas przemówienia w synagodze w 2010 roku. Tak wszyscy Żydzi myślą o gojach czyli nie Żydach, kimś spoza narodu Izraela. Kto zatem jest Żydem? Każdy, kto ma matkę Żydówkę jest Żydem. Należy zaznaczyć, że bycie Żydem nie ma nic wspólnego z przekonaniami lub tym co się robi. Osoba urodzona z rodziców nie-Żydów nawet wyznająca tę samą wiarę jak Żydzi ortodoksyjni oraz przestrzegająca praw i zwyczajów judaizmu nadal pozostaje nie-Żydem nawet dla najbardziej liberalnych odłamów judaizmu podczas gdy osoba urodzona z matki Żydówki nawet jeśli jest ateistą i nigdy nie praktykuje religii żydowskiej nadal uważana jest za Żyda nawet przez ultra ortodoksyjnych Żydów. W tym sensie, judaizm jest bardziej podobny narodowości niż inne religie i bycie Żydem jest jak obywatelstwo. Nie  Żyd - określenie pojawiające się wielokrotnie w żydowskiej Torze, wyrażające lekceważenie wobec innowierców i innych narodów. Zdaniem rabina, gdyby goje nie mogli służyć Żydom "nie mieliby po co istnieć". Tłumacząc zaś długowieczność ludzi pochodzenia nie-Żydowskiego rabin Josef użył plastycznej metafory porównując takich ludzi do osłów. – Wyobraźcie sobie, że zdechł wam osioł. Stracilibyście w ten sposób pieniądze. To jest taki sam sługa. Właśnie dlatego goj otrzymuje długie życie. By dobrze pracować dla Żyda - mówił rabin.

Oburzenie różnych środowisk żydowskich na tę wypowiedź niekoniecznie było szczere. Były one jak podejrzewam bardziej oburzone na owego rabina z innego powodu – zdradził publicznie coś, czego głośno nie można mówić, bo negatywnie wpływa to na i tak kiepski wizerunek Izraela i Żydów. Sam zaś rabin Owadia Josef powiedział tylko to – co stoi w żydowskiej biblii Tanach :

“I stawią się obcy, aby paść wasze owce, a cudzodziemcy będą waszymi oraczami i winiarzami, a Wy będziecie nazwani kapłanami Pana, sługami naszego Boga mianować was będą; zużyjecie bogactwa narodów i w ich sławę odziewać się będziecie.”
Izajasza 61, 5-6

“Tak mówi Pan Bóg: “Oto skinę ręką na pogan i między ludami podniosę mój sztandar. I odniosą twych synów na rękach, a córki twoje na barkach przyniosą. I będą królowie twymi żywicielami, a księżniczki ich twoimi mamkami. Twarzą do ziemi pokłon ci będą oddawać i lizać będą kurz z twoich nóg.“
Izajasza 49, 22-23

“Przyjdą do Ciebie i będą twoimi; chodzić będą za tobą w kajdanach; na twarz przed tobą będą padać i mówić do ciebie błagalnie.”
Izajasza 45, 14

I chociaż żydowski rasizm ma korzenie biblijne badacze tego fenomenu (oraz dezinformatorzy) w ogromnej większości dopatrują się korzeni żydowskiego rasizmu w Talmudzie. Wystarczy w dowolnej wyszukiwarce wpisać „talmud rasizm„ aby się o tym przekonać.Dlatego kiedy słyszę o antysemityźmie nie współczuję Żydom, gdyż sami są rasistami  w stosunku do nie-Żydów. Żydzi zasiadający w polskim rządzie traktują Polaków i nasze państwo jak coś gorszego. Dla nich Polak to goj, który ma służyć.


Warto wspomnieć o organizacji  B’nai B’rith (BBI) (hebr. בני ברית; ang B'nai B'rith International; pol. Synowie Przymierza) – najstarsza nieprzerwanie działająca żydowskaorganizacja na świecie. Powstała w 1843 w Nowym Jorku. Główna siedziba znajduje się w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.
B’nai B’rith jest zaangażowana w szeroko pojmowaną działalność na rzecz wspierania społeczności żydowskich na świecie i w Izraelu, promuje prawa do istnienia państwa żydowskiego i sprzeciwia się antysemityzmowi. Prowadzi działalność na rzecz poprawy warunków życia Żydów w ponad 50 państwach na całym świecie w tym w Polsce. Przy tej okazji nie można nie wspomnieć o podatku koszernym Podatek koszerny wynosi 0.1% ceny towaru. Do tego dochodzą różnego rodzaju opłaty ponoszone przez producenta: wstępna, okresowa oraz na rzecz rabinów-okresowo dokonujących inspekcji. W samych Stanach Zjednoczonych jest 1200 takich inspektorów. Ilu producentów w Polsce płaci taki podatek? Oto lista produktów koszernych za które my Polacy płacimy na utrzymanie Rabina Michaela Schudricha i organizacji żydowskich. 
Polacy czy już wiecie dlaczego jesteśmy tak traktowani przez Żydów a Polska jest niszczona?
Dlatego, że rządzą nami Żydzi m.in. Aaron Bucholtz,  Izaak Blumenfeld, Kalkstein, Izaak Stoltzman, Jan Antony Vincent Rothwelt  traktujący nas jak podludzi. Tak jak Hitler traktował wszystkie nacje poza Niemcami i nie mógł uznać Żydów za równoprawnych sobie, tak samo Żydzi nie uznaja Polaków za równych sobie i będą nas poniżać, spychać na niższe szczeble oraz wykorzystywać.  Dlatego należy ograniczyć ilość pejsatych w rządzie dla dobra Polski i Polaków.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz