niedziela, 24 czerwca 2012

Lista hańby - osób winnych upadku III RP

Historia III RP zaczęła się od rewolucji Solidarności, której niewątpliwym sukcesem (w teorii), były zmiany systemu funkcjonowania Państwa i sprawowania władzy w Polsce. Niestety - kolejne ekipy Rządowe, które w sposób - „teoretycznie” demokratyczny, uzyskując mandat wyborców na sprawowanie władzy w Kraju: na zarządzanie gospodarką, finansami, zasobami ludzkimi, oraz całym majątkiem narodowym - nie wykonały swych historycznych zadań w interesie Polskiej racji stanu. Zaprzepaszczono ogromne szanse rozwoju, a poprzez wyprzedaż prawie całego majątku narodowego doprowadzono Kraj do niewypłacalności(brak majątku-brak pieniędzy). Zlikwidowano armię i siły bezpieczeństwa. Podstawowe instytucje Państwa np. Wymiar Sprawiedliwości, Służba Zdrowia, Policja – nie funkcjonują. ZUS jest bankrutem. Nie ma nowych miejsc pracy. Demoralizujące reformy edukacji i manipulacje medialne, skutecznie zwalczają się Polskość, patriotyzm, tradycje narodowe. Młodzieży brak wzorców, autorytetów.
Ruch Solidarność – jego liderzy (jak również społeczeństwo), nie były przygotowane do Rewolucji Polskiej, zapoczątkowała zmiany w Europie i na całym Świecie. Niestety, najgorzej chyba na tych zmianach wyszło nasze społeczeństwo, obecna Polska. Brak przygotowania elit politycznych kraju, ignorancja, brak doświadczenia i wiedzy o Świecie, zasadach ekonomii, finansów - spowodowały, że Polsce narzucono wiele bardzo niekorzystnych rozwiązań. Nasze społeczeństwo dało się nabrać, wykorzystać, zmanipulować. Większość naiwnie uważała, że skoro proponowane rozwiązania gospodarcze są Unijne/Natowskie lub „Amerykańskie” –to znaczy że są dobre, że muszą sprawdzić się również w naszym kraju.
Nie wystarczyło zrobić rewolucję, trzeba było dokładnie wiedzieć co robić z Rzeczpospolitą. Uchwalono nawet nową Konstytucję, ale dla niektórych „decydentów”-jakby ona nie istniała. Działania różnych koalicji Rządowych w przeszłości, często naruszały Ustawę Zasadniczą. Np. obecny system finansowy w wielu wypadkach nie jest zgodny z zapisami konstytucyjnymi. Polska stacza się po równi pochyłej w niebyt UE Niemiec. Należy ten proces zatrzymać za wszelką cenę – rozpocząć następną, prawdziwą odbudowę Kraju - w interesie wszystkich obywateli, tak aby zapewnić Polsce właściwe, należne jej miejsce w Europie i na Świecie. Należy rozpocząć budowę IV Rzeczpospolitej, opierając się na doświadczeniach ostatnich lat. Jedną z wielu przyczyn obecnej słabości Naszego Kraju jest to, że nigdy nie przeprowadzono właściwie procesu dekomunizacji i lustracji. Trzeba uczyć się z historii – tak aby od samego początku pokojowej Rewolucji IV RP - uniknąć problemów z przeszłości. Trzeba wykonać Listę (Ranking) głównych winowajców obecnego stanu rzeczy. Tych, którzy zrobili na zlecenie obcych Polsce interesów, działając na szkodę kraju. Trzeba zebrać wszystkie istotne dane, opracować „faktografię” działalności tych osób –na forum publicznym. Osoby te będą miały możliwość obrony. Kiedy zbierzemy wszystkie prawdziwe fakty, kiedy wreszcie dokona się Rewolucja przemiany III w IV RP – Naród zadecyduje (w formie referendum?) o losach najbardziej winnych. Wierzę w Demokrację bezpośrednią. Naród, społeczeństwo – decyduje!

Ale jeszcze Polska nie zginęła - Póki my - Naród żyje!!!
Poniżej LISTA HAŃBY: (winnych upadku III RP)osób, które szczególnie przyczyniły się do obecnego kryzysu III RP oraz krótki opis ich działalności.

1. Jan Krzysztof Bielecki:Premier III RP - od 04.01.1991-06.12.1991 – zaledwie 340 dni. Sprzedał 1208 zakładów! Absolutny rekordzista - 3.6 firm państwowych dziennie! Będąc premierem otrzymał od Michała Falzmana, ówczesnego szefa NIK informacje o aferze FOZZ. Nic w tej sprawie nie zrobił! Zasadniczym problemem prywatyzacji w tamtym okresie było celowe zaniżanie wartości sprzedawanych spółek w niejasnych procesach prywatyzacyjnych. JKB,po odejściu z Rządu, reprezentuje Polskę w EBOiR. Kontynuuje działalność handlową Polskimi firmami (bankami). Po przejęciu kontroli Pekao SA przez Unicredit (z pomocą JKB)- dziwnym zbiegiem okoliczności? –zostaje ON Prezesem Zarządu tegoż Banku, z pensją 5.8 mln zł (w ciągu kilku lat ponad 20mnl zł + premie)!!! W tym czasie miliardowe transakcje, oraz dywidendy z korzyścią dla Włochów, nie dla Polski. Obecnie JKB jest Szefem Doradców Gospodarczych Tuska - „szarą eminencją” Rządu! Kontynuuje politykę wyprzedaży majątku narodowego. „Nieformalnie”, dzięki bliskiej znajomości z Premierem mianuje lojalnych, oczywiście sobie i PO - prezesów na kluczowe stanowiska strategicznych firm państwowych.

2. Leszek Balcerowicz: Niekwestionowany lider reformy i destrukcji Polskiej gospodarki, finansów, majątku. Były pracownik naukowy Instytutu Marksizmu i Leninizmu. Firmował autorytetem profesora „finansów”, przy poparciu „światowej finansjery” -etapy Polskiej rewolucji (transformacji) gospodarczej - z komunistycznej na „wolno-rynkową”. Program przygotowany w całości i na zlecenie George'a Sorosa, który przyjechał doPolski jako przedstawiciel kapitału zachodniego, celem przeprowadzenia reform. Tak aby możliwie najtaniej i najszybciej przejąć własność i kontrolę nad polskim majątkiem narodowym. Balcerowicz i kolejne rządy nigdy nie ujawniły tego, że był alternatywny, lepszy plan reform – wzorowany na szwedzkim modelu „społecznej gospodarki wolnorynkowej”. Wprowadzenie tego programu uratowałoby miliony Polaków przed strukturalnym, niekontrolowalnym bezrobociem i przed kredytami, które np. rozłożyły na łopatki polskich rolników.Balcerowicz będąc członkiem RN FOZZ, brał udział (razem z premierem JK Bieleckim) w słynnej naradzie 14.06.1991, na której Michał Falzman zaprezentował dowody na transfer pieniędzy z Polski. Kiedy Balcerowicz był prezesem NBP - jego żona była szefem CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych), które utrzymywało się z dotacji banków, które nadzorował… jej mąż. Balcerowicz jest odpowiedzialny również, a za politykę sztywnego kursu złotego do dolara (1990r) umożliwiając transfery olbrzymiej gotówki spekulacyjnej z Polski. W kraju szalała inflacja, a rząd uparcie bronił kursu dolara.

3. Adam Michnik: „Legenda Polskiego Podziemia” wykreowana, w dużej mierze dla własnych celów. Uczestnik wydarzeń marcowych w 1968r, działacz KOR,założyciel ROAD, później UD (Unia Wolności). Opowiadał się zdecydowanie za powszechną prywatyzacją i reform gospodarczych przeprowadzanych przez Balcerowicza. Będąc początkowo w bardzo dobrych relacjach z NSZZ Solidarność,przejął kontrolę, nad utworzoną przez Związek - Gazetą Wyborczą, zktórejbardzo umiejętnie stworzył imperium medialne „Agora” (nigdy nie rozliczono pieniędzy, które miały pochodzić na budowę wolnych mediów w Polsce - nie zaś jednego koncernu). „Agora” z Michnikiem od wielu latzwielkim powodzeniemkontroluje i manipuluje umysłami znacznej częścipolskiegospołeczeństwa.Mając dostęp do niewyczerpanych zasobów finansowych oraz zastępy firm prawników- wszystkie niewygodne dla siebie,(orazprowadzonej przez siebie polityki), osoby, aktywność i publikacje pozywa do Sądu. Wykorzystując nieudolność Wymiaru Sprawiedliwości, w swoich poczynaniach jest praktycznie ponad prawem. Michnik,pomimo swojej opozycyjnej działalności, jako pierwszy „rozgrzeszył” Jaruzelskiego/Kiszczaka, odpowiedzialnych za wprowadzenie stanu wojennego, nazywając członków PRON ludźmi honoru. Poprzez podległe sobie media blokował „publiczny sąd” nad autorami Stanu Wojennego. Agora i Michnikprzez dekady skutecznie torpeduje lustrację i dekomunizację w Polsce.W grudniu 2002 Adam Michnik upublicznił tzw. aferę Rywina. W czasach Prezydenta Kwaśniewskiego, Michnika nazywano nieformalnym „Vice-Prezydentem” kraju. Michnik jest/był niewątpliwym rozgrywający i rozdającym karty ostatnich30 lat. Ponosi odpowiedzialność za całkowite zniekształcenie najnowszej historii Polski.

4. Wiesław Kaczmarek: minister afer (głównie gospodarczych) tzw. „afera Orlenu” „afera osocza”. Od 1985 do końca członek PZPR. W 1989r poseł Sejmu kontraktowy z ramienia PZPR, później wybierany z list SLD i SDPl. Pełnił funkcję ministra Skarbu Państwa 2001-03; przekształceń własnościowych 1993-96, ministra gospodarki (1997r) w rządzie Premiera Cimoszewicza. W 2004 roku publicznie deklarował, że rzeczywistym celem zatrzymania szefa PKN Orlen Andrzeja Modrzejewskiego przez UOP, była chęć jego odwołania i zablokowania kontraktu na dostawy ropy. W tym celu powołano sejmową komisję śledczą do zbadania tzw. "afery Orlenu". W październiku 2006 przed Sądem Okręgowym Warszawa-Praga rozpoczął się proces karny byłego ministra, oskarżonego o wydanie w 1997 nierzetelnej opinii przesądzającej o udzieleniu spółce LFO poręczenia ze strony Skarbu Państwa, pomimo braku przesłanek dla takiej gwarancji. Wiesław Kaczmarek nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Postępowanie w toku. Największy błąd Kaczmarka to stworzenie Programu Powszechnej Prywatyzacji. (PPP) Program ten zamiast uwłaszczyć społeczeństwo, skorumpował klasę polityczną. To wspólne dzieło SLD i tzw. liberałów. "PPP połączył akcjonariat obywatelski z szansą naprawy przedsiębiorstw w postaci NFI - przekonywał w 1995 r. Janusz Lewandowski - współautor koncepcji PPP. „Program NFI to program o charakterze masowym, dotyczy wszystkich obywateli, a z drugiej strony - znaczącej grupy 512 przedsiębiorstw - około 10% całego polskiego majątku i potencjału wytwórczego sektora publicznego"- wtórował mu W. Kaczmarek, minister przekształceń własnościowych w rządzie SLD-PSL. Do NFI, przekazano najcenniejsze państwowe spółki, a udziały rozdano całemu społeczeństwu (według daty urodzenia). Czyli nikomu. A władzę przejęły firmy zarządzające, zagraniczne. NFI zarządzały firmy, które nie odpowiadały przed nikim, a ich wynagrodzenie było niezależne od wyników. Powstanie NFI stało się początkiem budowy kapitalizmu politycznego ze wszystkimi jego patologiami.

5. Janusz Lewandowski: Minister Przekształceń Własnościowych (1990-93) w Rządach Premierów: J.K. Bieleckiego i Hanny Suchockiej Opracował Program Powszechnej Prywatyzacji. To w jego czasach rozpoczęto wyprzedaż majątku narodowego. Założyciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, gdzie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Fundatorów. W latach 1980-89 doradca ekonomiczny NSZZ "Solidarność". W 1989 współzałożyciel KLD. Związany ze środowiskiem tzw. gdańskich liberałów. Lewandowski, to cała epoka nieszczęść i prywatyzacji III RP, dla których Lewandowski był kasjerem i bramkarzem. Dlatego został po latach komisarzem UE (emerytura liczona w mln złotych).Już jako komisarz UE JL uczestniczył w Międzyparlamentarnej Konferencji poświęconej finansom i podatkom w UE. Wśród poruszanych zagadnień był m.in. temat podatku od transakcji finansowych, propozycja przyszłego budżetu Unii Europejskiej oraz nowy Pakt Fiskalny. Komisarz Lewandowski podkreślił znaczenie Wieloletnich Ram Finansowych UE na lata 2014 -2020 w walce z kryzysem w Europie. Jeden ze współautorów pomysłu, żeby Polska wspierała kraje strefy euro znajdujące się w kłopotach finansowych - w związku ze swoją nieodpowiedzialną polityką. Odpowiada również za szkodliwy dla Polski Pakt Fiskalny. Zgodnie z projektem m.in. Lewandowskiego Unia Europejska ma wprowadzić nowe podatki pośrednie, czyli: zwiększyć część przekazywanej składki VAT do budżetu unijnego, podatek za emisje CO2, podatki za transakcje bankowe i elektroniczną komunikację. Wiele niejasności związanych z prywatyzacjami przeprowadzanymi przez rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego wciąż pozostaje.

6. Bronisław Komorowski: zniszczenie Wojska Polskiego. Komorowski to człowiek bez dorobku. Ma wpływ na rządy od ponad 20 lat a osiągnięcia tylko negatywne.Każdemu ministrowi obrony (z nielicznymi wyjątkami) można przypisać destruktywną role w niszczeniu Polskich sił zbrojnych ale największy udział i rolę ma w tym procesie, bez wątpienia Bronisław Komorowski (w duecie z Januszem Onyszkiewiczem). Oni bowiem razem, najdłużej na stanowiskach ministerialnych i parlamentarnych kontrolowali MON, tworząc prawne i ustawowe podwaliny dzisiejszego rozkładu WP. Ich propagandowe zawołanie ”armia mniejsza ale sprawniejsza” zawierał pretekst do celowej, systematycznej likwidacji określonych struktur organizacyjnych, zmniejszania środków finansowych, zaniechania szkolenia, likwidacja akademii, szkół oficerskich, obniżania sprawności bojowej Wojska Polskiego. Dzisiejszy ”uzawodowiony” zbiór masy ludzkiej, dawno przestał być armią i jest jedynie zdolny do ograniczonego wykonania zadań o charakterze policyjnym. Kilka wrogich dywizji pancernych, wspomaganych przez odpowiednio wyposażone lotnictwo – mogłoby bez trudu całkowicie przejąć kontrolę nad Naszym Krajem - w okresie znacznie krótszym niż Kampania Wrześniowa. Wiadomo, że nie mamy co liczyć na interwencję NATO. Ostatnie dwudziestolecie, to bezustanna gonitwa, kolejnych ekip rządowych o jak najskuteczniejsze zniszczenie obronności kraju. Pod pozorem koniecznych zmian, reform, rzekomej modernizacji prowadzonej przez poszczególne opcje polityczne, pod hasłem cywilnej kontroli nad armią, dokonuje się gospodarka rabunkowa i dezorganizacja Wojska Polskiego. Obecnie człowiek, ponoszący największą odpowiedzialność w rozkładzie Wojska Polskiego - Bronisław Komorowski jest jako Prezydent, również naczelnym zwierzchnikiem Wojska Polskiego. Teoretycznie – bo WP po prostu już nie ma. Ile jednak więcej szkód może zrobić Prezydent Komorowski?

7. Donald Tusk: Najdłużej urzędujący premier RP. Polityk od zawsze. Człowiek bezwzględny i egocentryk. Współzałożyciel i przewodniczący PO od 2001r., pozbywając się konkurentów na przewodniczącego partii – (M. Płażyński i A. Olechowski). Współzałożyciel KLD i jego przewodniczący w 1991r. W 1994 wiceprzewodniczący Unii Wolności, powstałej po połączeniu się KLD z UD. W wyborach 1997 mandat senatora z ramienia UW - znalazł się w koalicji popierającej rząd AWS - Jerzego Buzka. Wicemarszałek Senatu IV kadencji. Na początku 2001, po przegraniu rywalizacji o stanowisko przewodniczącego z B. Geremkiem odchodzi z UW – tworząc PO. W maju 2005 deklaruje zamiar ubiegania się o urząd Prezydenta RP z ramienia PO – przegrywa z Lechem Kaczyńskim. Obecnie doprowadził do kryzysu finansowego ZUS. Tusk nieodmiennie zapewnia, że polska gospodarka to „zielona wyspa na mapie Europy”. Jest Premierem, którego rządy ciągle i drastycznie zwiększały pośrednie i bezpośrednie podatki. Za jego kadencji spadła dzietność Polaków, wzrosła zaś migracja zarobkowa młodych obywateli RP. Dziadek Tuska był żołnierzem Wermachtu. Za rządów Tuska Polska spadła na 102 miejsce (z 67) w rankingu kosztów działania firm (TTR) Jeszcze gorzej wypadamy w rankingu Banku Światowego i PWC - przyjaznych systemów podatkowych -121 miejsce (na 183 kraje). Wyprzedzają nas Iran – 115 i Tanzania – 120. Do tego dodajmy wzrost zadłużenia państwa o 300 mld zł. Tylko jedną na pięć obietnic z 2007 r. dotrzymał rząd Tuska –jak wynika z raportu Fundacji Republikańskiej. Tusk zrobił niewiele podczas swoich rządów: ulegając antyrozwojowym grupom interesu, prowadził politykę nieracjonalnego zadłużania państwa. Wyraził milczące przyzwolenie na niespotykaną w historii inwigilacje obywateli (polskie służby sprawdzają największą liczbę obywateli w UE -protestowała w tej sprawie Naczelna Rada Adwokacka).

8. Bronisław Geremek: współtwórca i orędownik „Sejmu kontraktowego”, który dokonał oficjalnego podziału władzy i majątku między PZPR i Polską. W „kontraktowym” i pierwszym wolnym Sejmie przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych. W rządzie koalicyjnym AWS/UW, szef MSZ. Zaakceptował niemieckie żądania odstąpienia Polski od sprawy reparacji wojennych oraz zamianę roszczeń na symboliczne renty. Wspólnie z Wł. Bartoszewiczem, w ramach źle pojętego pojednania polsko-niemieckiego, doprowadził do sytuacji, w której za zniszczony przez Niemców majątek żydowski, płaci dzisiaj Skarb Państwa RP. Działając przez lata na forum międzynarodowym torpedował „pro-polskie” inicjatywy. Ponosi niewymierną wprost odpowiedzialność, za osłabienie autorytetu Polski na arenie międzynarodowej. W rezultacie działań Geremka obywatele i ich potomkowie pochodzenia Żydowskiego mogą dochodzić swoich roszczeń w sądach powszechnych. Natomiast organizacje żydowskie mają prawo domagać się, aby majątek, który należał do Żydów, którzy zginęli w holokauście przeszedł na własność organizacji żydowskich, a nie skarbu państwa, którego byli obywatelami. Geremek nic w tej sprawie nie zrobił. 9. Hanna Gronkiewicz-Waltz: wiceprzewodnicząca PO, II kadencję prezydent Warszawy.

W 1991 roku członek Komisji Prawa Bankowego, pracującej nad zasadami nowego prawa bankowego. To jej zawdzięczamy obecny kształt bankowego tytułu egzekucyjnego. Prezes NBP (1992-98) i przewodnicząca RPP. Odpowiedzialna za stan polskiej gospodarki, szczególnie za niekorzystną dla naszego kraju prywatyzację sektora bankowego. Z punktu widzenia zachodnich inwestorów przejmujących, polski majątek narodowy– była bardzo dobrym prezesem. Dostała zresztą w nagrodę funkcja wiceprezesa EBOR. Za jej kadencji upłynniono kurs złotego wobec walut wymienialnych, natomiast w 1995 przeprowadzono denominację złotego. Jako szefowa RPP odpowiadała za spowolnienia polskiej gospodarki związane z traktowaniem waluty, jako narzędzia do uprawiania polityki. Opis działalności: w skrócie: karierowicz, manipulant i ślepy wykonawca – nieudacznik. Od 2005 działa w PO, w której przyjęła na siebie zadanie przebudowy struktur partii w Warszawie.

10. Tadeusz Mazowiecki: Pierwszy premier wolnej Polski - „sejmu kontraktowego”. Wyraził zgodę i aktywnie popierał „Plan Balcerowicza”. Kosztem milionów Polaków ich majątku i pracy - wprowadzono przygotowany przez „Wall Street” - Georga Sorosa program reform gospodarczych, niekorzystny dla Polski -a „Eldorado” dla reformatorów i obcego kapitału. Efekty reform Balcerowicza są główną przyczyną obecnych problemów gospodarczych kraju. Wiedząc, że istnieje alternatywny plan wolnorynkowych zmian gospodarczych, bez wielkich wyrzeczeń społeczeństwa i bezrobocia strukturalnego, Mazowiecki rozpoczął bezprecedensową w Europie Środkowej i Wschodniej wyprzedaż majątku narodowego i gigantycznej prywatyzacji, (po zaniżonych cenach),która de facto zlikwidowała polski przemysł. W sprawach politycznych Mazowiecki akceptował brak działań dotyczących lustracji/dekomunizacji, jednocześnie przyzwalając na niszczenie ważnych dokumentów i przekazywanie kopii materiałów dotyczących polskich służb specjalnych do Moskwy.

11. Jerzy Buzek: Premier w czasach AWS. Odpowiedzialny za instytucjonalną grabież oszczędności Polaków w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE). Prowizje dla firm "zarządzających" sięgały 10% wartości składek. Autorzy reformy pracowali później w spółkach, które zarabiały na OFE. Patologiczne prywatyzacje: PZU - sprzedaż pakietu 30% za 3 mld zł (największego ubezpieczyciela RP)- pakietu kontrolnego za 6,5 mld zł). Wartość giełdowa firmy po "prywatyzacji", w czasie kryzysu, wynosiła ponad 30 mld zł. Prywatyzacja TP S.A., podczas którego „sprywatyzowano monopol” Państwa oraz zahamowano rozwój jego informatyzacji - pozwalając drenować kieszenie obywateli.Na dodatek podczas prywatyzacji sprywatyzowano "przypadkiem" infrastrukturę obrony. Premier Buzek to także tragiczna reforma służby zdrowia (stworzenie kas chorych), błyskawicznie anulowana z uwagi na nieefektywność. Najgorszy premier w historii III RP – W nagrodę za zasługi dla UE Niemiec – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego.

12. Władysław Bartoszewski: dwukrotny minister spraw zagranicznych. W rządzie Józefa Oleksego i Jerzego Buzka. W czasie II Wojny Światowej był więzień Auschwitz, żołnierzem AK, uczestnik powstania warszawskiego. Były ambasador RP w Austrii. Kandydat z list UW do Sejmu/Senatu, choć formalnie do tej partii nigdy nie należał. Będąc szefem dyplomacji, rządu Premiera Buzka decydował o tym, na jakich warunkach Polska będzie współpracować z Unią Europejską. Kwestia mienia poniemieckiego i pożydowskiego, które obecnie jest lub będzie przedmiotem roszczeń potomków mieszkańców Polski innych narodowości, jest owocem jego działań. Bartoszewski negocjował i podpisywał umowy międzynarodowe, na mocy których Rząd RP zgodził się na to, żeby spadkobiercy np. Niemców mogli dochodzić swoich praw przed sądami powszechnymi. Jednocześnie w imię pojednania polsko-niemieckiego był orędownikiem zrezygnowania Polski z ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za okupację i zniszczenie kraju przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. Od listopada 2007 sekretarz stanu, pełnomocnik do spraw dialogu międzynarodowego w Kancelarii Premiera D. Tuska Przewodniczący komitetu honorowego PO

13. Marek Belka: obecny prezes NBP. Stypendysta Fundacji Fulbrighta- Columbia University, Amerykańskiej Rady Towarzystw Naukowych - University of Chicago oraz London School of Economics. Możliwość zagranicznych wojaży zawdzięczał oczywiście nie tylko opinii zdolnego naukowca, ale także przynależności do PZPR, datującej się od 1973 r. Jako TW „Blech” współpracował z SB i WSI. W 1996 objął stanowisko konsultanta Banku Światowego. Równolegle, w latach 1994–1996, był wiceprzewodniczącym Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, a następnie doradcą ekonomicznym prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. W lutym 1997 został powołany na funkcje wicepremiera oraz ministra finansów w rządzie Cimoszewicza, zastępując w nim Grzegorza Kołodkę. Jest jednym z ministrów wprost odpowiedzialnym za olbrzymie zubożenie społeczeństwa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz