piątek, 9 września 2011

PJN - rozsądny wybór

10 postulatów programowych PJN

1. Prorodzinne podatki: podatek PIT 19% z podwójną kwotą wolną od podatku (z 3 do 6 tys. – kwota wolna od podatku na ilość osób w rodzinie). W efekcie programu polityki prorodzinnej do każdej rodziny powinno trafić dodatkowo przynajmniej 400 złotych ma każde dziecko w rodzinie i 200 zł na dodatkowe cele edukacyjne. Rodzice, a nie urzędnicy, decydują, jak wydawać środki w rodzinie.

2. Budżet zadaniowy: (oznacza to oszczędności, zwiększenie efektywności i przekierowanie środków na politykę prorodzinną oraz rozwój, zaplanowanie wydatków na najbliższych kilka lat) - zagwarantowanie w każdorocznym budżecie co najmniej 30 mld. złotych na budowę dróg i modernizację linii kolejowych. Polacy muszą poznać prawdę o stanie budżetu.

3. Niższe koszty funkcjonowania państwa: obniżenie kosztów administracji państwowej, likwidacja zbyt kosztownych funduszy celowych i przywilejów branżowych, likwidacja nadmiaru politycznych stanowisk w administracji, ograniczenie ilości samochodów służbowych itp., zmniejszenie zatrudnienia o 3% w administracji publicznej w każdym roku przez 5 lat (w sumie o 15%), ograniczenie o połowę liczby posłów, bezpośrednie wybory starostów i marszałków.

4. Bezpieczna szkoła – „nie” dla wysyłania 6-latków do szkół, zwiększenie dostępności przedszkoli, obniżenie opłat za publiczne przedszkola do maks. 300 PLN, powrót do systemu kształcenia w podstawówkach klas 1-8, 4-letnich liceów i 5-letnich techników (likwidacja gimnazjów), poprawa sytuacji materialnej nauczycieli.

5. Stawka na naukę i przedsiębiorczość młodego pokolenia: drugi kierunek studiów bezpłatny, stypendia naukowe za średnią powyżej 4 (rosnące – w miarę większej średniej), uruchomienie, poprzez odpowiednie porozumienia uczelni wyższych z administracją i przedsiębiorcami – programów stażowych i praktyk dla absolwentów wyższych uczelni, co ułatwi wejście na rynek pracy, a także, nowe ułatwienia dla zakładających pierwszy biznes.

6. Skuteczna pomoc dla chorych: Jest ona ważniejsza, niż rozważanie – czy zrobi to szpital publiczny czy prywatny. Większa konkurencja w służbie zdrowia – zwrot części składki za odpłatne leczenie. „Służba zdrowia” to wezwanie do ochrony życia i zdrowia, a nie miejsce do ideologicznych sporów.

7. Tańszy bilet, szybki i czysty pociąg: rozsądna prywatyzacja PKP, poprzedzona konsolidacją spółek kolejowych. Czyli: tory państwowe, przewoźnicy prywatni lekarstwem na postępujący z każdym rokiem bałagan na kolei. Pakiet kontrolny skarb państwa powinien utrzymać w strategicznych spółkach jak: Lotos, PGE, PGNiG, PKO BP. PLK i Lasy Państwowe – wyłączone z prywatyzacji.

8. Równe szanse dla polskich rolników w Unii Europejskiej, poprzez odpowiedni system dopłat. Nowy program rozwoju obszarów wiejskich i mniejszych miast stawiający na aktywizację inicjatyw edukacyjnych na wsi oraz program rozwoju i promocji mniejszych ośrodków turystycznych.

9. Uczciwe i sprawne sądownictwo: m.in. przyspieszenie postępowań sądowych, powszechne wybory ławników przy okazji wyborów samorządowych, wprowadzenie krótkich terminów na rozstrzyganie spraw gospodarczych i administracyjnych.

10. Przyjazne państwo: Państwo nie ingeruje bezsensownie w proces wychowawczy czy działalność gospodarczą, ale odpowiada na kłopoty obywateli, których sami nie mogą rozwiązać. Dwa przykłady: (1) „Bezpieczna hipoteka kredytobiorcy” –wprowadzenie możliwości skorzystania z pomocy dla osób, które z uwagi na zawirowania na światowych rynkach, mogą mieć problem ze spłatą kredytów (np. okresowa spłata kredytów we frankach po 2.75, różnicę między tym kursem a obecną ceną na rynku kredytobiorca pokrywałby po zakończeniu roku 2015),(2) szybka i skuteczna pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych (powodzi, gradobić, trąb powietrznych), powołanie funduszu pomocy poszkodowanym w klęskach żywiołowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz