sobota, 25 maja 2013

Tajna kartoteka ludności PRL 1984 rok.

Dane tajne kartoteki ludności Polski przy Centralnym Biurze Adresów MSW (nr arch. 1/6526/1 - data archiwacji 9.07.1984, nr rejestracyjny 14750-99 - data rejestracji Wydz. III-2, SUSW Warszawa).

1. Jerzy Albrecht - Finkelstein
2. Amsterdamski - Saul Henrykowski
3. Stanislaw Arski - Apfelbaum
4. Stefan Arski - Artur Salman
5. Bronislaw Baczko - Gideon
6. Leszek Balcerowicz - Aaron Bucholtz
7. Ryszard Bender - Fajwisch Berenstein
8. Jan Krzysztof Bielecki - Izaak Blumenfeld
9. Boleslaw Bierut - Rotenschwanz
10. Alef Bolkowiak - Alef Gutman
11. Michal Boni - Jakub Bauer
12. Jerzy Borejsza - Beniamin Goldberg
13. Wiktor Borowicki - Aaron Berman
14. Marek Borowski - Szymon Berman
15. Stefan Bratkowski - Blumstejn
16. Stanislaw Brodzki - Bronstejn
17. Jan Brzechwa - Jan Worobiec
18. Ryszard Bugaj - Izaak Blumfeld
19. Zbigniew Bujak - lewy syn rabina Malachowskiego
20. August Chelkowski - Dawid Cnajbaum
21. red. Kamila Chilinska - Halpern
22. Wieslaw Chrzanowski - Szymon Knopfstejn
23. Adam Cichocki - Aaron Zigenbaum
24. Włodzimierz Cimoszewicz - Dawid Goldstein
25. Bernard Cukier - Kolski
26. Józef Cyrankiewicz - Izaak Cukerman
27. Marek Czekalski (prezydent Lodzi) - Wachter
28. Tadeusz Daniszewski - Dawid Kirschbaum
29. Ostap Dluski - Adolf Langer
30. Jan Dobraczynski (pisarz) - Gutmacher
31. Ludwik Dorn - Dornbaum
32. Andrzej Drzycimski - Abraham Engel
33. Lech Falandysz - Aaron Fleischman
34. Arkady Fidler - Efroim Trusker
35. Pawel Finder - Pinkus
36. Aleksander Ford - Liwczyc
37. Wladyslaw Frasyniuk - Rotenschwanz
38. Jerzy Frydberg - Izrael Frydberg
39. Bronislaw Geremek - Berele Lewartow
40. Zofia Gomulkowa - Liwa Szoken
41. Henryk Goryszewski - Jakub Glikman
42. Jan Górecki - Muhlrad, dyr. gen. Min. Finansów
43. Wiktor Górecki - Muhlrad, "komandos" z 1968
44. Maria Górowska (sedzia) - Sand lub Berger
45. Halina Górska - Sara Kugelschwanz
46. Alina Grabowska - Sara Rotenfisch
47. Hanna Gronkiewicz-Waltz - Hajka Grundbaum
48. Ryszard Marek Gronski - Goldberger
49. Wiktor Grosz - Izaak Medres&nbsp
50. Jacek Groszkowski - Hersz Herszkowicz
51. Leon Halban - Blumenstok, prof. KUL-u
52. Aleksander Hall - Miron Hurman
53. Marian Hemar - jan Marian Herscheles
54. Józefa Hennelowa - Zyta Goldmond
55. Szymon Hirszowski - Szymon Hirsz
56. Józef Hubner - Dawid Szwarc
57. Piotr Ikonowicz - Dawid Goldsmith
58. Henryk Jablonski - Apfelbaum
59. Jerzy Jakubowski - Miszkatenblit
60. Ludwika Jankowska - Luba Kowienska
61. Andrzej Jaroszewicz - Aron Samet
62. Piotr Jasienica - Lech Benar
63. Jerzy Jaskiernia - Aaron Aksman
64. Mieczyslaw Jastrun - Agatstein
65. Tomasz Jastrun s. Mieczyslawa - Agatstein
66. Kalina Jedrusik - Makusfeld
67. Roman Jurys - Chaim Szacht
69. Ida Kaminska - Rachel, dyr. Teatru Zyd. w W-wie
70. Jan Karski (kurier AK) - J. Kozielewski
71. Andrzej Kern - Dawid Ginsberg
72. Jan Kobuszewski - Weisleder
73. adm. Piotr Kolodziejczyk - Robert Cajmer
74. Grzegorz Kolodko - Samuel Hanerman
75. Maria Komar (generalowa) - Riwa Zukerman
76. Janusz Korczak - Henryk Goldszmit
77. Janusz Korwin-Mikke - Ozjasz Goldberg
78. Jerzy Kosinski - Josek Lewinkopf
79. Janina Kotarbinska - Dina Steinberg, z. prof. Kotarbinskiego
80. Mikolaj Kozakiewicz - Jakub Kleinman
81. Helena Kozlowska - Bela Frisch
82. Stanislaw Krajewski - Abel Kaimer
83. Hanna Krall - Hajka Rejchgold
84. Krzysztof Król - Aaron Rosenbaum
85. Marian Krzaklewski - Dawid Zimmerman
86. Lucyna Krzemieniecka - Wiera Zeidenberg
87. Edward Krzemien (dziennikarz GW) - Wolf
88. Kunicki - Goldfinger
89. Kazimierz Kuratowski - Kuratow
90. Zofia Kuratowska-Jaszunska - Goldman
91. Jacek Kuron - Icek Kordblum
92. Aleksander Kwasniewski - Izaak Stoltzman
93. Jolanta Kwasniewska -Konty - Kohn
94. Stanislaw Jerzy Lec - Letz de Tusch
95. Janusz Lewandowski - Aaron Langman
96. Olga Lipinska - Fajga Lippman
97. Teresa Liszcz - Sara Lankamer
98. Jan Litynski - Jakub Leman
99. Lubiejski - Zygielman
100. Lozowski - Salomon Abramowicz
101. Aleksander Luczak - Dawid Lachman
102. Helena Luczywo - Chaber (ojciec), Guter (matka)
103. Antoni Macierewicz - Izaak Singer
104. Aleksander Malachowski - Jakub Goldsmith
105. Marek Markiewicz - Samuel Moritz
106. Tadeusz Mazowiecki - Icek Dikman
107. Jacek Merkel - Samuel Nelken
108. Adam Michnik - Aaron Szechter
109. Andrzej Milczanowski - Aaron Edelman
110. Jerzy Milewski - Dawid Machonbaum
111. Leszek Moczulski - Robert Berman
112. Karol Modzelewski - Samuel Mendel
113. Zygmunt Modzelewski - Fischer
114. Jerzy Morawski - Izaak Szloma
115. Stanislaw Nadzin - Gutman
116. Stefan Niesiolowski - Aaron Nusselbaum
117. Jerzy Robert Nowak (prof.) - Moritz Neuman
118. Piotr Nowina-Konopka - Haim Kromer
119. Róza Ochabowa - Grunbaum
120. Andrzej Olechowski - Mosze Brandwein
121. Józef Oleksy - Szymon Buchwio (Lemek)
122. Jan Olszewski - Izaak Oksner
123. Janusz Onyszkiewicz - Jojne Grynberg
124. Jerzy Osiatynski - Szymon Weinbach
125. Janina Paradowska - Rachela Busch
126. Jan Parys - Haim Pufahl
127. Aleksander Paszynski - Finkelstein
128. Miroslawa Pazynska - Srula Kundelman
129. Leslaw Podkanski - Izaak Freinkel
130. Ezdra Podlaski - Rotenschwanz
131. Kazimierz Pomian - Furman lub Rotenschwanz
132. Radkiewiczowa, zona min. - Ruta Teitsch
133. Helena Radlinska, prof.- Rajchman, Akad.Organ.Sl. Spol.
134. Mieczyslaw Rakowski - Mojzesz Rak
135. Jan Regula - Josek Mützenmacher
136. Jan Maria Rokita - Izaak Goldwicht
137. Andrzej Rosiewicz - A. Jarosiewicz
138. Adolf Rudnicki (pisarz) - Schneider
139. Jan Rulewski - Fikelman
140. Rutkowski - Botwin
141. Hanka Sawicka - Szapiro
142. Ryszard Setnik - Szymon Bauman
143. Izabela Sierakowska - Rebeka Sommer
144. Janusz Sitynski - Jakub Leman
145. Ernest Skalski - Wilker lub Nimen
146. Skrzeszewski - Fokenman
147. Krzysztof Skubiszewski - Szymon Schimel
148. Wladyslaw Slawny - Rosenberg
149. Antoni Slonimski - Stomma
150. Zenon Smolarek - Izaak Zimmerman
151. Ewa Spychalska - Salome Stein
152. Marian Starownik - Symeon Steinman
153. Stefan Starzewski - Gustaw Szusterman
154. Stanislaw Stomma - Szaja Sommer
155. Michal Strak - Baruch Steinberg
156. Julian Stryjkowski (pisarz) - Pesah Stark
157. Jerzy Stuhr (aktor) - Josek Feingold
158. Hanna Suchocka - Hajka Silberstein
159. Boleslaw Sulik - Jakub Steinberg
160. Kalman Sultanik - Chaim Studniberg
161. Irena Szewinska (sportowiec) - I. Kirszenstein
162. Stefan Szwedowicz (brat Michnika) - Szechter
163. Roman Szydlowski - Szancer
164. Wieslawa Szymborska - Rottermund
165. Pawel Spiewak - Stinger
166. Boleslaw Tejkowski - Benio Tejkower
167. Jerzy Turowicz - Jakow Turnau
168. Stanislaw Tuszewski - Salomon Hardnik
169. Magda Umer (piosenkarka) - Humer
(córka zbrodniarza UB)
170. Jerzy Urban - Josek Urbach
171. Mieczyslaw Wachowski - Jakub Windman
172. Henryk Walczak - Zukerman
173. Lech Walesa - Lejba Kohne
174. Dawid Warszawski - Konstanty Gebert
175. Adam Wazyk (poeta) - Wagman
176. Andrzej Werblan - Aaron Werblicht
177. Andrzej Wieczorkiewicz - Hirsz Gelpern
178. Aleksander Wirpsza - Leszek Szaruga
179. Dariusz Wójcik - Dawid Wisental
180. Andrzej Wróblewski - Andrzej Ibislauer
181. Ludmila Wujec - Okrent
182. Jan Wyka - Leopold Wessman
183. Roman Zambrowski - Rubin Nusbaum
184. Janusz Zaorski - Jakub Bauman
185. Andrzej Zoll - Rojeschwanz, b. prezes Tryb. Konst.
186. Janusz Ziólkowski - Izaak Zemler Wojskowi (Army)
187. gen. Edward Braniewski - Brandsteter
188. gen. Jan Drzewiecki - Holzer
189. gen. Marian Graniewski - Gutaker
190. gen. Wiktor Grosz - Izaak Medres
191. gen. Artur Jastrzebski - Artur Ritter (Niemiec)
192. gen. Grzegorz Korczynski - Kalinowski
193. gen. Leszek Krzemien - Maksymilian Wolf
194. gen. Matejewski - Kugelschwanz
195. gen. Marian Naszkowski - Wasser
196. gen. St. Poplawski - Siergiej Grochow (Rosjanin)
197. gen. Karol Swierczewski - Walter Goltz lub Tenenbaum
198. gen. Leon Turski - Tennenbaum
199. gen. Mieczyslaw Wagrowski - Izaak Pustelman
200. gen. Tadeusz Wilecki - Wallach
201. gen. Zarako-Zarakowski - Zarako, Nacz. Prok. WP
202. gen. Janusz Zarzycki - Neugebauer
203. plk Michal Bron - Bronstein, prac. MSZ
204. plk dr Charbicz - Marek Heberman, kom.Szpit.Woj.,Warszawa
205. plk Otto Finski - Finkenstein, szef sztabu "Sluzba Polsce"
206. plk Garbowski - Caber lub Gruber, d-ca dyw.
207. plk Gradlewski - Goldberg, GZP WP
208. plk Mieczyslaw Kowalski - Kohn
209. plk Anatol Liniewski - Liberman, prac. ASG
210. plk Rosinski - Rosenberg, DOW
211. plk Rotowski - Rotholtz, szef Zarz. Sl. Techn. WP
212. plk St. Sokolowski - Szabat, prac. WAP
213. plk Pawel Solski - Pinkus, szef Sl. Samoch. WP
214. plk Szulczynski - Szulcynger, d-ca pulku
215. plk Wl. Tykocinski - Tikotiner, attache wojsk.
216. plk Wadlewski - Waldman, dyr. Dep. Wojsk. w Min. Zdrowia
217. plk Zarski - Silberstein, prac. WAP
218. pplk Jerzy Bryn - Izrael Alter, prac. MSZ
219. pplk Jan Dolanowski - Dollinger, DOW
220. pplk Adam Laski - Gutbrot, prac. ASG
221. pplk Henryk Zieman - Zysman, DOW
222. mjr Roman Domanski - Rosenstand, DOW
223. mjr Marcel Kot - Abram Sterenzys
224. mjr Józef Sliwinski - Flaumenbaum, szef Wyd. "Sluzba Polsce"
225. mjr Henryk Uminski - Keff
226. Filip Berski - Badner, prokurator wojskowy
227. Kazimierz Golczewski - Bauman, Nacz. Prok. Wojsk.
228. sedzia Franciszek Kapczuk - Natanel Frau, Sad Wojsk. Wroclaw
229. Maksymilian Litinski - Lifszyc, Nacz. Prok. Wojsk.
230. Lubiejski - Zygielman, II Zarzad
231. Jakub Lubowski - Chase Smen, prok. Dep. Sl. Spraw.
232. Jan Orlinski - Unterweiser, Prok. Wojsk.
233. Henryk Podlaski - Fink, Nacz. Prok. Wojsk.
234. Rajski - Rajgrodzki, II Zarzad
235. Roman Rawicz - Vogel, Najw. Sad Wojsk.
236. Henryk Trojan - Adler, II Zarzad
237. Henryk Walczak - Zukerman
238. Zagórski - Winter, II Zarzad
239. Arnold Zaleski - Zalkind, prac. Prok. Wojsk. Pracownicy MSW
240. gen. Józef Hübner - Dawid Szwarc
241. gen. Matejewski - Kugelschwanc
242. gen. Miecz. Moczar - Mykola Demko (Ukrainiec)
243. Gen. Julian Polan - Harasim, morderca sadowy
244. gen. Roman Romkowski - Natan Grinspan-Kikiel
245. gen. Józef Maria Rózanski - Rosenzweig
246. plk Leon Andrzejewski - Ajzen Lejb-Wolff, dyr. Gabin. Ministra
247. plk Bielecki - Moniek Buchman, szef WUBP Kraków
248. plk Julia Brystiger - Prajs
249. plk Górecki - Goldberg, dyr. Depart. IX
250. plk Mieczyslaw Mietkowski - Mojzesz Borowicki, doradca MSW
251. plk Orlowski - Kugelschwanz
252. plk Marian Reniak - Marian Struzynski
253. plk Józef Rózanski - Josek Goldberg, dyr. dep. MBP
254. plk Sienkiewicz - Lewi, dyr. depart.
255. plk Szerynski - Szhnkman, prac. MBP
256. plk Józef Swiatlo - Izaak Fleischfarb, z-ca dyr. depart. X
257. pplk Helena Wolinska-Brus - Ochsmann
258. mjr Adam Kornecki - Dawid Kornhendler, szef WUBP Kielce
259. Antoni Alster - Nauman, v-ce szef MBP
260. Barbara Giller - Basze Lea, prac. MBP Duchowni (Religion)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz